چرا زنان از سطوح مدیریتی متوسط بالاتر نمیروند؟

چرا زنان از سطوح مدیریتی متوسط بالاتر نمی‌روند؟

چرا زنان از سطوح مدیریتی متوسط بالاتر نمی‌روند؟   امروزه زنان و مردان به صورت فعال نقش‌های کاری و خانوادگی خود را برنامه‌ریزی می‌کنند و انجام می‌دهند. اما رشد حرفه‌ای مردان کمتر از زنان تحت تأثیر ... ادامه مطلب
چگونه می‌توان توانمندی اقتصادی زنان را افزایش داد؟

چگونه می‌توان توانمندی اقتصادی زنان را افزایش داد؟

چگونه می‌توان توانمندی اقتصادی زنان را افزایش داد؟   زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و نیروی فعال جامعه می‌باشند. بخش عمده‌ای از توسعه پایدار مربوط به زنان است. توانمندی اقتصادی زنان و قدرت‌دادن ... ادامه مطلب