9 عادت سازندگان موفق تولید محتوا

9 عادت سازندگان موفق تولید محتوا

9 عادت سازندگان موفق تولید محتوا سوزو گداز، تیر و کمان، کره و عسل، خودکار و کاغذ و… . شاید شما هم از این عبارات مکمل و جفت بسیار شنیده‌اید و استفاده کرده‌اید. عباراتی که به تنهایی استفاده نمی‌شوند. برای بازاریابی هم یک جفت خاص وجود دارد که همیشه دست در دست هم دارند: بازاریابی و محتوا به نظر شما بهترین عادت‌های سازندگان محتوا چیست؟ عادت‌هایی مثبت و سازنده‌ وجود دارد

مشاهده بیشتر
نویسنده بهتر

رازهایی برای آن که بتوانید نویسنده بهتری شوید…

رازهایی برای آن که بتوانید نویسنده بهتری شوید   برای این که بتوانیم خوب بنویسیم و یک نویسنده‌ی حرفه‌ای شویم. بتوانیم کسب‌وکارمان را با مطالب و محتواهایی که می‌نویسیم، جذاب کنیم. باید رازهای مهمی را که امروز به شما می‌خواهم بگویم حتما به خاطر بسپارید. رازهای مهمی که می‌تواند شما را نویسنده کند.   داستان من قبل از این که بخواهم رازهایم را با شما در میان بگذارم. می‌خواهم کمی

مشاهده بیشتر