استوری اینستاگرام چطور مخاطبان ما را افزایش میدهد؟

استوری اینستاگرام چطور مخاطبان ما را افزایش می دهد؟

تکنیک افزایش نرخ تعامل مخاطبان با استفاده از استوری اینستاگرام یکی از قسمتهای جذابی که در در ماه آگست سال 2016 به قابلیت های اینستاگرام افزوده شد، قابلیت افزودن داستان یا همان استوری اینستاگرام (Instagram Story) است. ویژگی خاص و جالبی که به سرعت توانست محبوبیت بسیار زیادی در بین کاربران جهان پیدا کند. اما چرا این قابلیت انقدر محبوبیت پیدا کرده است؟ ... ادامه مطلب