ویژگی هایی برای موفقیت زنان در کسب و کار

ویژگی‌های زنان موفق در کسب‌وکار

ویژگی‌هایی برای موفقیت زنان در کسب‌وکار   موفقیت زنان در کسب‌وکار و در حوزه‌های مختلف امروزه بیش‌ازپیش در کانون توجه قرارگرفته است. امّا آیا می‌دانستید که تنها 14.6 درصد از مدیران‌اجرایی و 4.6 درصد از مدیرکل‌ها ... ادامه مطلب