اگر می‌خواهید برای رشد و تغییر خودتان سرمایه‌گذاری کنید.
اگر می‌خواهید راه‌های رسیدن به آرامش و رشد فردی را بیاموزید.
پس من، ورود شما را به این سفر جذاب خوش‌آمد می‌گویم.
دوره آموزشی «چله پروانگی»
با هدف رشد و توسعه فردی و در راستای ترویج تفکرمثبت توسط این مرکز تهیه شده‌است.
چهل فایل صوتی مهم که در آن به مفاهیم پایه قانون جذب، موفقیت و رسیدن به آرامش پرداخته شده است.

دوره پروانگی

درس سوم چله پروانگی

درس سوم: انرژی کلمات 🔰 امروز در مورد انرژی کلمات با شما صحبت میکنم. 🌀جمله ی «من …. هستم»، رو هرکدوم از ما ممکنه در طول روز چندین بار به خودمون بگیم. معمولاً پس از اینکه ... ادامه مطلب