دوره پروانگی

درس سوم چله پروانگی

درس سوم: انرژی کلمات 🔰 امروز در مورد انرژی کلمات با شما صحبت میکنم. 🌀جمله ی «من …. هستم»، رو هرکدوم از ما ممکنه در طول روز چندین بار به خودمون بگیم. معمولاً پس از اینکه ... ادامه مطلب